ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα μεταρρυθμιστικό κανονισμό για να ενθαρρύνει τη χρήση πιο αποδοτικών και βιώσιμων οικιακών συσκευών. H AEG δηλώνει έτοιμη να υιοθετήσει τους νέους κανόνες της ΕΕ και τη νέα οπτική ταυτότητα των ετικετών ενεργειακής απόδοσης. Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει ομάδες προϊόντων, όπως πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και ψυγεία, συμπεριλαμβανομένων των συντηρητών κρασιών.

Οι νέες ετικέτες θα είναι διαθέσιμες για τους χρήστες στην ΕΕ, τόσο online όσο και στα φυσικά καταστήματα, από την 1η Μαρτίου 2021.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Από τον Νοέμβριο του 2020, όλα τα νέα προϊόντα της Zanussi θα έχουν δύο ετικέτες. Η μία θα περιέχει τις τρέχουσες ταξινομήσεις και η άλλη θα αναφέρει κλάση ενεργειακής απόδοσης από το A έως το G, δηλαδή τη νέα σήμανση που θα τεθεί σε ισχύ το 2021. Συνεπώς, ενδέχεται να αποκτήσετε ένα προϊόν με δύο ενεργειακές ετικέτες. Η νέα ενεργειακή ετικέτα με τον κώδικα QR θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021 και μέχρι την εν λόγω ημερομηνία μπορεί να παραβλεφθεί.

Η ενεργειακή απόδοση της συσκευής που μόλις αγοράσατε παραμένει ως έχει. Το μόνο που αλλάζει είναι η κλάση, δηλαδή το γράμμα που αναγράφεται στην ενεργειακή ετικέτα, όχι η απόδοση του προϊόντος.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Η νέα σήμανση είναι πιο σύνθετη, με νέα στοιχεία απόδοσης, πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ζητήματα οικολογικής σχεδίασης και νέα μέθοδο δοκιμής.

 • Παλιά ενεργειακή ετικέτα
  1
  Κλίμακα τρέχουσας ετικέτας, A+++ - D

  Η τρέχουσα ετικέτα διαθέτει 4 κατηγορίες A, από A έως A+++, και αυτή είναι η τάξη στην οποία ανήκουν σήμερα τα περισσότερα προσφερόμενα προϊόντα της αγοράς. Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς δεν υπάρχει σαφής κλίμακα υψηλής, μεσαίας και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

 • Νέα ενεργειακή ετικέτα
  2
  Κλίμακα νέας ετικέτας, A-G

  Η παραπάνω εικόνα αποτελεί ένα παράδειγμα μιας πιθανής ισοδύναμης εκδοχής της νέας ενεργειακής ετικέτας (κλάση B) για μια συσκευή που μέχρι πρόσφατα κατηγοριοποιούνταν στην κλάση A+++. Η ενεργειακή απόδοση καθεαυτή δεν αλλάζει, ωστόσο, αλλάζει η κλίμακα και οι νέες χαμηλότερες κλάσεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως αποδοτικές σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Με αυτήν την προσέγγιση, επίσης, υπάρχει περιθώριο εξέλιξης στην κορυφή της κλίμακας, καθώς εμφανίζονται ολοένα και πιο αποδοτικές τεχνολογίες.

ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Νέος κώδικας QR. Με δυνατότητα σάρωσης με τη χρήση smartphone για την προβολή περισσότερων πληροφοριών.
Β. Κλάση ενεργειακής απόδοσης.
Γ. Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, κιλοβατώρες/έτος.
Δ. Το άθροισμα του όγκου αποθήκευσης σε θαλάμους κατεψυγμένων τροφών.
Ε. Το άθροισμα του όγκου αποθήκευσης σε θαλάμους νωπών τροφών.
ΣΤ. Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου.

ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

Α. Νέος κώδικας QR. Με δυνατότητα σάρωσης με τη χρήση smartphone για την προβολή περισσότερων πληροφοριών.
Β. Κλάση ενεργειακής απόδοσης.
Γ. Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους Eco.
Δ. Ονομαστική χωρητικότητα για ατομικά σερβίτσια στο πρόγραμμα Eco.
Ε. Διάρκεια του προγράμματος Eco.
ΣΤ. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο.
Ζ. Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου.

ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

Α. Νέος κώδικας QR. Με δυνατότητα σάρωσης με τη χρήση smartphone για την προβολή περισσότερων πληροφοριών.
Β. Κλάση ενεργειακής απόδοσης.
Γ. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους.
Δ. Ονομαστική χωρητικότητα στο πρόγραμμα Eco.
Ε. Κλάση απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος.
ΣΤ. Διάρκεια του προγράμματος Eco.
Ζ. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο.
Η. Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου.

ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

Α. Νέος κώδικας QR. Με δυνατότητα σάρωσης με τη χρήση smartphone για την προβολή περισσότερων πληροφοριών.
Β. Κλάση ενεργειακής απόδοσης.
Γ. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους.
Δ. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο.
Ε. Κλάση απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος.
ΣΤ. Ονομαστική χωρητικότητα στο πρόγραμμα Eco.
Ζ. Διάρκεια του προγράμματος Eco.
Η. Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου.