Κουζίνα

Nομικές Πληροφορίες

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέματα νομικής φύσεως.

  • Paper logo
    Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας Zanussi

    Με τη συγκατάθεσή σας και τη χρήση του ιστότοπου ή τη μεταφόρτωση υλικού από τον ιστότοπο, συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

  • Person and padlock icon
    Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    Πληροφορίες για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, το με ποιον τα μοιραζόμαστε και τα δικαιώματα που έχετε, μπορείτε να βρείτε εδώ.