ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

"5-ετής εγγύηση (2-ετής εργοστασιακή + 3-ετής πρόσθετη εγγύηση) για τις οικιακές συσκευές Electrolux, AEG, ZANUSSI  κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια (Προσάρτημα 1.0.) διαρκεί από 01/01/2023 έως 31/12/2023"

 

 1. Διοργανωτής

 

Ο Διοργανωτής της προωθητικής ενέργειας, "5-ετής εγγύηση (2-ετής εργοστασιακή + 3-ετής πρόσθετη εγγύηση) στις οικιακές εντοιχιζόμενες συσκευές Electrolux,AEG, ZANUSSI τις κουζίνες, τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια, τα πλυντήρια ρούχων, τα στεγνωτήρια και τα πλυντήρια-στεγνωτήρια (προσάρτημα 1.0.) που διαρκεί από 01/01/2023 έως 31/12/2023" είναι η Electrolux Ελλάς Αρτέμιδος 3, Μαρούσι τ.κ 15125

Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες ("Κανόνες"), υποχρεωτικά για όλους τους συμμετέχοντες. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Κανόνες κατά τη διάρκεια της προωθητικής εκστρατείας και θα τους δημοσιοποιήσει.

Συμμετέχοντας σε αυτή την προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες αποκτούν το δικαίωμα για εκτεταμένη τριετή εγγύηση για επιλεγμένα προϊόντα, όλα σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της καμπάνιας.

 

 1. Πεδίο εφαρμογής της προωθητικής ενέργειας

 

Η προωθητική ενέργεια οργανώνεται και υλοποιείται σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πωλούν οικιακές συσκευές,  κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια που αποτελούν μέρος της προωθητικής ενέργειας (Προσάρτημα 1.0) και έχουν συμφωνήσει να είναι μέρος της προωθητικής ενέργειας. Κατάλογος των συνεργατών λιανικής πώλησης της Electrolux Ελλάς. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.electrolux.gr  – www.aeg.com.gr – www.zanussi.com.gr

Η προσφορά ισχύει για τις οικιακές συσκευές Electrolux, AEG, ZANUSSI τις κουζίνες, τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια, τα στεγνωτήρια και τα πλυντήρια-στεγνωτήρια που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια και απαριθμούνται στο προσάρτημα 1.0.

 

 1. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας

 

Η προωθητική καμπάνια διαρκεί από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Για να ασκήσει το δικαίωμα στην εκτεταμένη τριετή εγγύηση, η αγορασμένη συσκευή πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες της Electrolux,AEG,Zanussi σύμφωνα με το στοιχείο 5 των παρόντων Κανόνων το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος της προωθητικής ενέργειας, δηλαδή έως τις 31/01/2024.

Οποιαδήποτε αγορά γίνει μετά το τέλος της προωθητικής ενέργειας δεν θα ληφθεί υπόψη από τον Διοργανωτή.

 

 1. Επιλογή Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα που έχουν κλείσει την ηλικία των 18  χρονών.

 

 1. Όροι

 

Ένας πελάτης που αγόρασε μια συσκευή Electrolux, AEG, ZANUSSI εντοιχιζομενες συσκευές λευκών ειδών, κουζίνες, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο και πλυντήριο-στεγνωτήριο που περιλαμβάνονται σε αυτή την διαφημιστική εκστρατεία κατά τη διάρκεια αυτής της προωθητικής ενέργειας θα εγγράψει την αγορασμένη συσκευή ηλεκτρονικά, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα σε πενταετή εγγύηση (2-ετή εργοστασιακή + 3-ετή πρόσθετη εγγύηση) στην ιστοσελίδα της Electrolux,AEG,ZANUSSI  μέσω του συνδέσμου

https://gr.regulus-elux.eu/warranty/ewcover2018gr

εισάγοντας δεδομένα συσκευής και επισυνάπτοντας μια φωτογραφία του τιμολογίου για την αγορασθείσα συσκευή  φωτογραφία  σε μορφή JPG ή JPEG, και εισάγοντας τα προσωπικά τους στοιχεία.

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και τα δεδομένα εισαχθούν σωστά, ο πελάτης θα λάβει ένα Πιστοποιητικό Εκτεταμένης Εγγύησης στο e-mail του εντός 2 εβδομάδων από την εγγραφή της συσκευής για 5ετή εγγύηση (2-ετής εργοστασιακής + 3-ετής πρόσθετη εγγύηση).

Η χρήση του Πιστοποιητικού Επέκτασης Εγγύησης πρέπει να συνοδεύεται από το αρχικό παραστατικό για την αγορασθείσα συσκευή. Το Πιστοποιητικό Επέκτασης Εγγύησης δεν ισχύει χωρίς το αρχικό τιμολόγιο αγοράς.

 

 1. Μηχανισμός προωθητικής ενέργειας

Για να συμμετάσχει στην προωθητική εκστρατεία, ο πελάτης πρέπει:

 1. Αγοράστε ένα Electrolux,AEG,ZANUSSI εντοιχιζόμενες οικιακές συσκευές, κουζίνες, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο και πλυντήριο-στεγνωτήριο που περιλαμβάνονται στην προώθηση σε ένα από τα καταστήματα λιανικής πώλησης που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια?
 2. Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών από την Electrolux Ελλάς. και το αρχικό τιμολόγιο.
 3. Καταχωρήστε την αγορασθείσα συσκευή ηλεκτρονικά για 5ετή εγγύηση (2ετής τακτική + 3ετής πρόσθετη εγγύηση) στην ιστοσελίδα της Electrolux,AEG,ZANUSSI  μέσω του συνδέσμου

 

https://gr.regulus-elux.eu/warranty/ewcover2018gr 

για να λάβετε το Πιστοποιητικό Επέκταση Εγγύησης.

Οι συμμετέχοντες στην καμπάνια μπορούν να αγοράσουν περισσότερες από μία συσκευές στην προώθηση.

 

 1. Όροι ισχύος

Για να ασκήσετε το δικαίωμα στην επέκταση εγγύησης, δηλαδή το δικαίωμα για πενταετή εγγύηση (2ετής εργοστασιακή + πρόσθετη εγγύηση 3 ετών), πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Αγορά τουλάχιστον μίας συσκευής που περιλαμβάνεται στην προσφορά κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, στο κατάστημα λιανικής πώλησης που συμμετέχει στην προσφορά.
 2. Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών από την Electrolux Ελλάς και το αρχικό παραστατικό αγορας.

 

Η εκτεταμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εάν ο πελάτης έχει κάνει αγορά συσκευών που δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά

(Προσάρτημα 1.0 - κατάλογος των εντοιχιζόμενων οικιακών συσκευών της Electrolux, AEG,ZANUSSI των κουζινών, των πλυντηρίων πιάτων, των πλυντηρίων ρούχων, των στεγνωτηρίων στεγνωτηρίων και των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια)·  

 1. Εάν ο πελάτης πραγματοποίησε μια αγορά εκτός της προωθητικής περιόδου.
 2. Εάν ο πελάτης πραγματοποίησε μια αγορά που δεν περιλαμβάνεται στην προωθητική ενέργεια.
 3. Εάν ο πελάτης δεν έχει προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή του αγορασμένου προϊόντος σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της εκστρατείας.

 

 1. Ευθύνη

Ο διοργανωτής της διαφημιστικής εκστρατείας δεν ευθύνεται:

 1. Εάν ο πελάτης έχει κάνει μια αγορά συσκευών που δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά?
 2. Εάν ο πελάτης πραγματοποίησε μια αγορά εκτός της προωθητικής περιόδου.
 3. Αν ο πελάτης πραγματοποίησε μια αγορά που δεν περιλαμβάνεται στην προωθητική καμπάνια.

 

 1. Τέλη

Δεν επιβάλλονται πρόσθετες άμεσες ή έμμεσες επιβαρύνσεις στους συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια.

 

 1. Διαφορές

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στην εκστρατεία, η διαφορά θα επιλυθεί φιλικά.

Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση της διαφοράς φιλικά, το δικαστήριο, με βάση τον τόπο της έδρας του Διοργανωτή, είναι το πραγματικό αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς.

 

 1. Όροι εκτεταμένης εγγύησης

Εγγύηση 5 ετών (2ετής εργοστασιακή εγγύηση + πρόσθετη εγγύηση 3 ετών) για συσκευές  που συμμετέχουν σε αυτήν την προωθητική καμπάνια (αναφέρεται στο Προσάρτημα 1.0).

Η επέκταση εγγύησης ισχύει για επιπλέον 3 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της κανονικής εγγύησης, επομένως η συνολική εγγύηση για το παραπάνω προϊόν είναι 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

Οι συσκευές που συμμετέχουν στην προωθητική εκστρατεία πρέπει να αγοραστούν κατά την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/12/2023 από την Ελλάδα και να επιβεβαιωθούν με ηλεκτρονική εγγραφή. Η εγγραφή στην αγορά πρέπει να γίνει το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή έως τις 31/01/2024.

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα είναι τεχνικά ορθά και ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του σταδίου και του τελικού ελέγχου, και ότι τα εν λόγω προϊόντα θα λειτουργούν σωστά εάν είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης. Εάν, παρά την ποιότητα του προϊόντος μας, προκύψουν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, σας εγγυόμαστε να αποκαταστήσουμε όλες τις τεχνικές βλάβες στο προϊόν δωρεάν. Η συνολική περίοδος εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης της εργοστασιακής και πρόσθετης εγγύησης, είναι 60 μήνες από την ημερομηνία πώλησης για όλες τις οικιακές συσκευές, υπό τους ακόλουθους όρους εγγύησης:

 

 1. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σέρβις δεν θα δέχονται αυτό το προϊόν για επισκευή στο πλαίσιο της παρούσας επέκταση εγγύησης εντός της περιόδου εγγύησης χωρίς , το εν λόγω πιστοποιητικό επέκταση εγγύησης και το αρχικό τιμολόγιο που παρουσιάζεται.
 2. Η επιθεώρηση και η επισκευή της συσκευής από την εγγύηση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία σέρβις.
 3. Εάν η επισκευή δεν πραγματοποιηθεί εντός 45 ημερών, αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε το προϊόν με ένα νέο ή να κάνουμε επιστροφή χρημάτων. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά τη διάρκεια της επισκευής σε ημέρες, εάν η επισκευή διήρκεσε περισσότερο από 10 ημέρες. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή της συσκευής, ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα νέο προϊόν της ίδιας ή παρόμοιες τεχνικές προδιαγραφές.
 4. Εάν ο πελάτης βρίσκεται εκτός της τοποθεσίας του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης, οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς της συσκευής από τον πελάτη στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πρέπει να εγκρίνεται γραπτώς εκ των προτέρων από τον εγγυητή. Ο εγγυητής αναλαμβάνει τα προηγουμένως εγκεκριμένα έξοδα μεταφοράς της συσκευής από τον αγοραστή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης με μεταφορική εταιρεία, ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, ανάλογα με την επιλογή του πωλητή. Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται στην αρχική συσκευασία με κατάλληλη συσκευασία. Πιθανή ζημιά που θα επέφερε κατά τη μεταφορά της συσκευής από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης βαρύνει τον πελάτη.
 5. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  1. Βλάβες ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη σύνδεση.
  2. Μηχανικές βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση βίας και πτώσης.
  3. Ζημιές που προκαλούνται από την παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών, καθώς και ζημιές που προκαλούνται από την εγκατάσταση ελαττωματικών, ακατάλληλων ή μη γνήσιων εξαρτημάτων από μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες.
  4. Εάν το προϊόν έχει τεθεί σε λειτουργία από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
 6. Η Electrolux Ελλάς. αναλαμβάνει να παρέχει σέρβις ακόμα και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εφαρμογής της οδηγίας 1999/44/ΕΚ της ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, ορισμένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών αγαθών και των συναφών εγγυήσεων, διασφάλισαν τα απαραίτητα ανταλλακτικά (το πολύ 7 έτη από την ημέρα αγοράς του προϊόντος).
 7. Τα δικαιώματα εγγύησης δεν μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα που ανήκουν στον αγοραστή για άλλους νομικούς λόγους.

Για την προσβαση στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Electrolux στο 210-9854880. Ώρες λειτουργίας από τις 8:30 έως τις 16:30.

 1. Επίσημοι κανόνες της προωθητικής ενέργειας

Οι επίσημοι κανόνες της προωθητικής ενέργειας είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες

 www.aeg.com.gr – www.zanussi.com.gr

 

 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τους σκοπούς της συμμετοχής στην εκστρατεία προώθησης της Electrolux Ελλάς. ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων ΕΕ 2016/679.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η AB Electrolux . Η κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι η ακόλουθη: όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντος στην εκστρατεία, διεύθυνση του συμμετέχοντος στην εκστρατεία, στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος στην εκστρατεία: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Κάνοντας ηλεκτρονική εγγραφή μιας αγοράς, οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία συναινούν ρητά στην επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη συμμετοχή τους στην προωθητική εκστρατεία. Η παροχή των ζητούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της εκστρατείας. Σε περίπτωση μη παροχής προσωπικών δεδομένων, ο συμμετέχων της εκστρατείας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα σε δωρεα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκστρατείας.

Ο συμμετέχων στην εκστρατεία έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την απόσυρσή της. Η αίτηση ανάκλησης της συγκατάθεσης αποστέλλεται από τον συμμετέχοντα της εκστρατείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων:

ΑΒ Electrolux

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

105 45 Στοκχόλμη

Σουηδία

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

Θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο ή όπως προβλέπεται σε οποιαδήποτε σύμβαση. Εάν δεν υπάρχει νομικός λόγος, θα διατηρήσουμε πληροφορίες για εσάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι υπάλληλοι της Electrolux Ελλάς. ή/και υπάλληλοι της AB Electrolux.

Οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την AB Electrolux , ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, διόρθωση ή διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με τον συμμετέχοντα στην εκστρατεία, καθώς και να ασκήσουν το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας και έχουν δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο συμμετέχων στην επεξεργασία έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Στην περίπτωση αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, ο συμμετέχων στην εκστρατεία έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. Ο συμμετέχων στην επεξεργασία έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εθνική εποπτική αρχή.

Οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 

ΑΒ Electrolux

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

105 45 Στοκχόλμη

Σουηδία

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει αμελλητί τον συμμετέχοντα στην εκστρατεία για την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Αθήνα,

Brand PNC Model
AEG 920711358 AHB53011LW
AEG 920672669 AHB52111LW
AEG 940002823 40006VS-MN
AEG 913123613 LTX6G371G
AEG 916097869 T8DEE48S
AEG 914913428 L6FBI48S
AEG 940002693 40006VS-MN
AEG 925070933 RCB63726KX
AEG 914913574 L6FLI48SG
AEG 913143611 LTN6G371G
AEG 916099497 TR838P4G
AEG 944188622 BCE546360M
AEG 944187801 BCE451350M 
AEG 944187993 BEE431310M
AEG 944187804 BEB351110M
AEG 914915259 L6FNK29IWG
AEG 914913267 L6FNK48WG
AEG 914915204 L6FEK29IWG 
AEG 914913225 L6FEK28IWG
ZAN 920 594 155 ZFC31401WA
ZAN 920 672 643 ZFC21400WA
ZAN 940 002 754 ZCV65330WA
ZAN 920 489 282 ZFC51400WA
ZAN 920 478 978 ZFC41400WA
ZAN 920 711 336 ZFC31400WA
ZAN 913 115 619 ZWY61024CI
ZAN 940002816 ZCV65330WA
ZAN 949496104 ZOB35772XU