Λευκές συσκευές και οικιακές συσκευές
2 Αποτελέσματα
2 Αποτελέσματα
Ταξινόμηση κατά
  • Ανοίξτε την πόρτα για φυσικό στέγνωμα
  • Τρεις φορές καλύτερο στέγνωμα με το AirDry
  • Κάθε πιάτο καθαρό χάρη στους βραχίονες διπλού ψεκασμού
  • Σύντομος κύκλος ώστε να ταιριάζει στο πρόγραμμά σας
  • PerfectFit, για εύκολη εγκατάσταση
  • Ανοίξτε την πόρτα για φυσικό στέγνωμα
  • Τρεις φορές καλύτερο στέγνωμα με το AirDry
  • Κάθε πιάτο καθαρό χάρη στους βραχίονες διπλού ψεκασμού
  • Σύντομος κύκλος ώστε να ταιριάζει στο πρόγραμμά σας
  • PerfectFit, για εύκολη εγκατάσταση
Σύγκριση
/ 3