• Ο καταψύκτης που προσαρμόζεται σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι σας
    • Εύκολη πρόσβαση στο επάνω συρτάρι του καταψύκτη
    • Δεν σας αρέσει να διαβάζετε εγχειρίδια; Τώρα, δεν είναι πλέον απαραίτητο!
    • Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να διατηρείτε τον καταψύκτη σας καθαρό