Η λυχνία S-bag® φωτίζεται

Τελευταία ενημέρωση 12/8/2021 9:31 πμ

πρόβλημα:

  • Η ενδεικτική λυχνία S-bag ανάβει

Ισχύει για:

  • ηλεκτρική σκούπα

Ανάλυση:

1. Ελέγξτε αν το S-bag® είναι γεμάτο ή μπλοκαρισμένο.

  • Να αντικαθιστάτε πάντοτε το s-bag® σακούλα όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία, ακόμη και αν το s-bag® δεν είναι γεμάτο (θα μπορούσε να μπλοκαριστεί) και πάντα μετά τη χρήση σκόνης καθαρισμού χαλιών.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές s-σακούλες AEG / Electrolux®.

Μπορείτε να αγοράσετε νέες σακούλες. Επισκεφτείτε την Επίσημη ιστοσελίδα μας και επιλέξτε επικοινωνία - φόρμα επικοινωνίας -ανταλλακτικά και αξεσουάρ

2. Εάν έχετε ήδη αλλάξει το s-bag®, αλλάξτε το φίλτρο κινητήρα.

Μπορείτε να αγοράσετε νέα φίλτρα Επισκεφτείτε την Επίσημη ιστοσελίδα μας και επιλέξτε επικοινωνία - φόρμα επικοινωνίας -ανταλλακτικά και αξεσουάρ 

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.