Πώς να εγκαταστήσετε σωστά το καταψύκτη ψυγείο / καταψύκτη / ψυγείο μου;

Τελευταία ενημέρωση 18/11/2021 2:06 μμ

Ερώτηση:

  • Πώς να εγκαταστήσετε σωστά το καταψύκτη ψυγείο / καταψύκτη / ψυγείο μου;

Εφαρμόζεται σε:

  • Ψυγείο Ψυγείο
  • Ψυγεία
  • Καταψύκτες

Ανάλυση:

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

2. Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος.

Αυτό γίνεται για να επιτρέψει το λάδι να ρέει πίσω στον συμπιεστή.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί γύρω από τη συσκευή.

4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κουζίνες, φούρνους ή εστίες.

5. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε σημεία όπου υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές που είναι πολύ υγρές ή πολύ κρύες.

7. Ρυθμίστε την κατακόρυφη και οριζόντια στάθμη όταν η συσκευή είναι άδεια.

8. Αφαιρέστε το διαχωριστικό πόρτας από το παρέμβυσμα.

Εάν αφήσετε τον διαχωριστήρα πόρτας, η πόρτα θα κλείσει εσφαλμένα.

9. Για να παγώσετε φρέσκα τρόφιμα ενεργοποιήστε τη λειτουργία FastFreeze τουλάχιστον 24 ώρες πριν τοποθετήσετε το φαγητό που πρόκειται να καταψυχθεί στο χώρο κατάψυξης.

10. Ξεκινήστε τη συσκευή (στη μεσαία ρύθμιση) κενή για 8 ώρες πριν από την πρώτη φόρτωση.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.