Το ψυγείο εμφανίζει την ένδειξη F8 στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 12:08 μμ

Πρόβλημα

  • Μήνυμα σφάλματος F8 στην οθόνη του ψυγείου / ψυγειοκαταψύκτη

Ισχύει για

  • Ψυγείο
  • Ψυγείο / καταψύκτη

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Το μήνυμα σφάλματος F8 στην οθόνη υποδηλώνει πρόβλημα με το σύστημα απόψυξης.

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.