Το ψυγείο εμφανίζει ένα συναγερμό, κόκκινη προειδοποιητική λυχνία, τρίγωνο που αναβοσβήνει ή ηχητική ένδειξη

Τελευταία ενημέρωση 28/4/2023 9:43 πμ

Πρόβλημα

 • Ο συναγερμός είναι ορατός στον πίνακα
 • Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει στην οθόνη
 • Η οθόνη εμφανίζει ένα τρίγωνο που αναβοσβήνει
 • Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο συναγερμού ή ήχο ένδειξης (μπιπ)
 • Ανεπαρκής ψύξη, δεν ψύχεται αρκετά, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή   

Ισχύει για    

 • Ψυγείο
 • Ψυγείο / καταψύκτη

Επίλυση    

1. Απενεργοποιήστε το συναγερμό έκτακτης ανάγκης πατώντας οποιοδήποτε κουμπί

2. Περιμένετε περίπου 12 ώρες ώστε η συσκευή να επιτύχει τη σωστή θερμοκρασία αν την έχετε μόλις εγκαταστήσει  

3. Αν έχετε μόλις τοποθετήσει ένα μεγάλο αριθμό ειδών τροφίμων στη συσκευή, ο συναγερμός θα σταματήσει να ηχεί όταν η θερμοκρασία είναι κανονική ξανά 

4. Ελέγξτε εάν ο ανεμιστήρας στο εσωτερικό της συσκευής είναι ενεργός και σε λειτουργία. (εάν η συσκευή σας διαθέτει ανεμιστήρα) 

Μπορείτε να ελέγξετε τον ανεμιστήρα κλείνοντας την πόρτα για λίγο και ανοίγοντάς την ξανά.

Αμέσως μετά το άνοιγμα της πόρτας, μπορείτε να ακούσετε αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί και αν σταματάει πολύ σύντομα. 

5. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι επίπεδη

Ρυθμίστε τα πόδια στο κάτω μέρος και ελέγξτε την οριζοντίωση με αλφάδι.

6. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη και ασφαλισμένη σωστά έτσι ώστε η πόρτα να κλείνει αεροστεγώς (ενσωματωμένες συσκευές) 

7. Ελέγξτε αν η στεγανοποίηση της πόρτας είναι καθαρή και χωρίς φθορές 

8. Ελέγξτε εάν η πόρτα έχει κλείσει σωστά και αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα 

9. Ελέγξτε εάν οι μεντεσέδες της πόρτας είναι ασφαλείς και δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε τυχόν ελαττωματικά μέρη άρθρωσης. 

10.Ελέγξτε ότι η συσκευή ψύχεται σωστά 

 • Μετρήστε τη θερμοκρασία με ένα θερμόμετρο σε ένα ποτήρι νερό τοποθετημένο μέσα στο ψυγείο.
 • Εάν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 4 και + 5 °C, το ψυγείο λειτουργεί σωστά.
 • Η θερμοκρασία στο κέντρο των τροφίμων είναι πιο σημαντική από την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου, καθώς η θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ψύξης (μεταξύ της έναρξης και της διακοπής του συμπιεστή ψύξης).
 • Λάβετε υπόψη ότι φθηνότερα θερμόμετρα μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις ± 1-2 °C ή περισσότερο. 
 • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία περιστρέφοντας τον ρυθμιστή θερμοκρασίας ή μέσω του πίνακα ελέγχου.


11. Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί με επαρκή εξαερισμό. 

Μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις εξαερισμού στο εγχειρίδιο χρήστη ή στον οδηγό εγκατάστασης. 

12. Ελέγξτε ότι η προστατευτική συσκευασία έχει αφαιρεθεί από την πόρτα (ενσωματωμένες συσκευές)

13. Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά υψηλή ή πολύ χαμηλή σε σχέση με την κατηγορία κλιματισμού στην πινακίδα ονομαστικών τιμών  

14. Αποψύξτε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά   

15. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.