Το στεγνωτήριο καίει τις ασφάλειες / ενεργοποιεί τον ασφαλειοδιακόπτη της διάταξης διαφορικού ρεύματος

Τελευταία ενημέρωση 6/6/2023 11:20 πμ
  • Μη συνδέετε ένα πλυντήριο ρούχων και ένα στεγνωτήριο στο ίδιο κύκλωμα ασφαλειών. Η ισχύς που απαιτείται από τις δύο συσκευές ταυτόχρονα υπερβαίνει τα 13 amp.
  • Όταν ενεργοποιείται ένας ασφαλειοδιακόπτης διάταξης διαφορικού ρεύματος ή καίγεται μια ασφάλεια όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή, αυτό συνήθως οφείλεται σε διαρροή προς τη γείωση ή σε βραχυκύκλωμα.
  • Το πρόβλημα μπορεί να προκαλείται από λανθασμένη σύνδεση της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή κάπου αλλού.
  • Αν στο ίδιο κύκλωμα ασφαλειών είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές, μπορεί να καεί η ασφάλεια ή να ενεργοποιηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης διάταξης διαφορικού ρεύματος.
  • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου για να συνδέσετε συσκευές, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή κίνδυνος πυρκαγιάς
  • Αν οι παραπάνω προτάσεις δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.