Το στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E80

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 2:32 μμ

Πρόβλημα:

  • Το στεγνωτήριο εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E80. Αυτός ο κωδικός υποδεικνύει πρόβλημα με τον επιλογέα κύκλων ή το λογισμικό

Ισχύει για :

  • Στεγνωτήριο εξαγωγής αέρα
  • Στεγνωτήριο συμπύκνωσης
  • Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας

Επίλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας κύκλων δεν έχει ρυθμιστεί ανάμεσα σε δύο επιλογές προγράμματος

2. Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά (το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί αν χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη ασφαλείας).

Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ενεργοποιήστε την και επιλέξτε ένα πρόγραμμα.

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.