Ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη του στεγνωτηρίου δεν συμφωνεί με τον χρόνο που υποδεικνύεται στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 6:58 πμ

Πρόβλημα:

  • Ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη του στεγνωτηρίου δεν συμφωνεί με τον χρόνο που υποδεικνύεται στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας

Ισχύει για:

  • Στεγνωτήριο εξαγωγής αέρα
  • Στεγνωτήριο συμπύκνωσης
  • Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας

Επίλυση:

1. Ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη του στεγνωτηρίου δεν είναι ο ίδιος με τον χρόνο που υποδεικνύεται στις ετικέτες κατανάλωσης ενέργειας.  

  • Οι ετικέτες κατανάλωσης ενέργειας υποδεικνύουν τον χρόνο στεγνώματος για το μέγιστο φορτίο.
  • Ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ο χρόνος στεγνώματος για το πραγματικό φορτίο.
  • Ένα στεγνωτήριο στεγνώνει κατά μέσο όρο περίπου 5 kg κάθε φορά, οπότε ο χρόνος εμφανίζεται για αυτό το μέγεθος φορτίου.
     
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.