Μετά τον τελευταίο κύκλο στεγνώματος, το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται ξανά

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 2:50 μμ

Πρόβλημα

  • Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται μετά από έναν κύκλο στεγνώματος. Υποδεικνύει ένα τεχνικό πρόβλημα με τη συσκευή.

Ισχύει για

  • Στεγνωτήριο εξαγωγής αέρα
  • Στεγνωτήριο συμπύκνωσης
  • Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.