Η λυχνία LED του συμπυκνωτή του στεγνωτηρίου είναι αναμμένη

Τελευταία ενημέρωση 20/4/2023 7:33 πμ

Πρόβλημα

  • Η λυχνία LED του συμπυκνωτή του στεγνωτηρίου είναι αναμμένη. Αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να καθαριστεί ο συμπυκνωτής. 

Ισχύει για  

  • Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας 
  • Στεγνωτήρια συμπυκνωτή 

Επίλυση 

1. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή, τα φίλτρα και τους αεραγωγούς.  

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.      

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.   

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.