Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E20, C2 ή εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα / 2 αναλαμπές

Τελευταία ενημέρωση 29/3/2023 9:29 πμ

Πρόβλημα

  • Tο πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E20, C2 ή εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα / 2 αναλαμπές. Αυτός ο κωδικός υποδεικνύει προβλήματα άντλησης.  

Ισχύει για 

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχισμένο και ελεύθερο) 
  • Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης  

Επίλυση  

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στη σωστή θέση  

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν πρέπει να προεκτείνεται για περισσότερα από 10 εκατοστά μέσα στον αγωγό αποχέτευσης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.

 

2. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός αποχέτευσης βρίσκεται στο σωστό ύψος  

Το ύψος του αγωγού αποχέτευσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 100 εκατοστά ή μικρότερο από 60 εκατοστά πάνω από τη βάση της συσκευής ή όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο χρήστη. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. 

3. Καθαρίστε την αντλία και το φίλτρο  

Καθαρίστε την αντλία και το φίλτρο χνουδιών, ακόμα και τα πτερύγια της αντλίας (αν έχετε πρόσβαση στο πτερύγιο της αντλίας, περιστρέψτε το με ένα μολύβι και τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη θέση του). Στη συνέχεια ξεκινήστε μια πλύση με ζεστό νερό χωρίς να προσθέσετε απορρυπαντικό, ώστε να καθαρίσετε το σύστημα αποχέτευσης. Για αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. 

4. Ελέγξτε αν ο αγωγός αποχέτευσης είναι φραγμένος                                                                                                                     

Ελέγξτε αν η αποστράγγιση γίνεται ικανοποιητικά. Πραγματοποιήστε μια πλύση με τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε μπολ ή στο νιπτήρα. 

5. Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει λυγίσει ή συστραφεί  

Αν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει λυγίσει ή συστραφεί, είναι πιθανό το νερό να μην μπορεί να διοχετευθεί μέσα από τον σωλήνα. Μπορείτε να κάνετε αυτόν τον έλεγχο πίσω από τη συσκευή.  

6. Χρησιμοποιείτε λιγότερη σκόνη πλυντηρίου  

Όταν χρησιμοποιείτε πολλή σκόνη πλυντηρίου ή παράγεται μεγάλη ποσότητα αφρού, το σύστημα εξομάλυνσης μπορεί να φράξει από τον αφρό.
Μπορείτε να το διορθώσετε αυτό απενεργοποιώντας το πλυντήριο και αναταράσσοντας τον κάδο μπροστά και πίσω αρκετές φορές. Καθαρίστε το φίλτρο / αντλία αποστράγγισης και πραγματοποιήστε μια πλύση με ζεστό νερό χωρίς σκόνη πλυντηρίου.  

7. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων  

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αν απενεργοποιήσετε το πλυντήριο για περίπου 1-2 ώρες και έπειτα ξεκινήσετε πάλι έναν κύκλο πλύσης. Εάν η αντλία έχει φράξει, ένα διμεταλλικό έλασμα ασφάλειας θα απενεργοποιήσει την αντλία. Όταν η αντλία κρυώσει, φυσιολογικά θα λειτουργεί κανονικά.  

8. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις 

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος. 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.