Το πλυντήριο ρούχων δεν θερμαίνεται και δεν προβάλλει κάποιον κωδικό σφάλματος

Τελευταία ενημέρωση 31/10/2020 11:08 πμ

Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στη συσκευή θα πρέπει να μπορούν να καταγράψουν αν η αντίσταση είναι ελαττωματική και συνήθως θα προβάλλουν έναν κωδικό σφάλματος.

Αν δεν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επιλύσετε το πρόβλημα:

  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι υπερφορτωμένη.
  • Προσδιορίστε αν ο επιλεγμένος κύκλος περιλαμβάνει θέρμανση.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος είναι καθαρό και δεν είναι φραγμένο.
  • Αν στη συσκευή παρέχεται σκληρό νερό, μπορεί να απαιτείται αποσκληρυντής νερού.
  • Εκτελέστε μια πλύση συντήρησης στην υψηλότερη θερμοκρασία χωρίς ρούχα στη συσκευή. Κατόπιν εκτελέστε τον κύκλο με καινούριο απορρυπαντικό.

Οι σύγχρονες συσκευές πλένουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, και αν η συσκευή έχει αντικαταστήσει παλαιότερο μοντέλο, μπορεί να μη θερμαίνει σε τόσο υψηλή θερμοκρασία όπως η προηγούμενη.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.