Το πλυντήριο ρούχων βγάζει μυρωδιά καμένου

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 1:17 μμ

Πρόβλημα

  • Το πλυντήριο ρούχων βγάζει μυρωδιά καμένου

Ισχύει για

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχιζόμενο και ελεύθερο)
  • Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

 Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προειδοποίηση: Αν προέρχεται μυρωδιά καμένου από το πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο στεγνωτήριο ή το στεγνωτήριο, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.