Το πλυντήριο ρούχων αντλεί διαρκώς νερό και παράγει αφρό

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 1:00 μμ

Πρόβλημα:

  • Το πλυντήριο ρούχων αντλεί διαρκώς νερό και παράγει αφρό 

Ισχύει για:

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχισμένο και ελεύθερο) 
  • Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης 

Επίλυση: 

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και καθαρίστε την αντλία αποστράγγισης και το φίλτρο  

  • Εάν το πλυντήριο ρούχων αντλεί διαρκώς νερό και παράγει αφρό, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού και μπορεί να φράξει το σύστημα εξομάλυνσης.
  • Καθαρίστε την αντλία και το φίλτρο χνουδιών, ακόμα και τα πτερύγια της αντλίας (αν έχετε πρόσβαση στο πτερύγιο της αντλίας, περιστρέψτε το με ένα μολύβι και τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη θέση του). 
  • Για αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. 


2. Πραγματοποιήστε μια πλύση με ζεστό νερό χωρίς απορρυπαντικό ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα απορρυπαντικού από το πλυντήριο  

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.