Το πλυντήριο δεν λειτουργεί / δεν αντιδρά

Τελευταία ενημέρωση 11/8/2020 11:53 πμ

Θέμα:

  • Το πλυντήριο δεν λειτουργεί / δεν αντιδρά
  • Δεν υπάρχει καμία αντίδραση για το κουμπί ON / OFF
  • Μη φυσιολογική εργασία της συσκευής

Εφαρμόζεται σε:

  • Πλυντήριο ρούχων / στεγνωτήρα πιάτων με ηλεκτρονικό έλεγχο

Ανάλυση:

1. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

2. Συνδέστε μια άλλη συσκευή (π.χ. στεγνωτήρα μαλλιών / σίδερο) στην πρίζα και ενεργοποιήστε την (η δοκιμή αυτή ελέγχει αν δεν υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρική πρίζα).

  • Αν μια άλλη συσκευή ανάψει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.
  • Εάν μια άλλη συσκευή δεν ενεργοποιηθεί, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.


3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα (σημείο 2.Α) αφήστε την προβληματική συσκευή για 15 λεπτά αποσυνδεδεμένη και, στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά, αν δεν λειτουργεί ακόμα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

4. Σε περίπτωση λανθασμένης παροχής ρεύματος (σημείο 2.Β) επικοινωνήστε με τον τοπικό ηλεκτρολόγο.

Αιτία:

  • Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που προκαλούνται από παρεμβολές στην παροχή ρεύματος, οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν κανονικά ή και να μην αντιδρούν στο κουμπί ON / OFF
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.