Το μαλακτικό δεν διαλύεται

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 10:20 πμ

Τα μαλακτικά συχνά πωλούνται σε συμπυκνωμένη μορφή και πρέπει να αραιωθούν πρώτα, όπως περιγράφεται στη συσκευασία.

Άλλες πιθανές αιτίες του προβλήματος είναι ότι το συρτάρι θήκης απορρυπαντικού είναι βρόμικο ή η παροχή νερού δεν είναι επαρκής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.