Σπασμένο άνω κάλυμμα

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 9:08 πμ

Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ώστε να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το κάλυμμα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα.


'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.