Πώς να ρυθμίσετε την Αυτόματη Δοσολογία στο πλυντήριο Electrolux; (τυπικό απορρυπαντικό) (βίντεο)

Τελευταία ενημέρωση 18/5/2020 1:21 μμ

Ερώτηση:

  • Πώς να ρυθμίσετε το πλυντήριο AutoDose (τυπικό απορρυπαντικό)

Εφαρμόζεται σε:

  • πλυντήρια με δυνατότητα αυτόματης φόρτωσης

Ανάλυση:

1. Όταν το  ενεργοποιημένη θήκη φτάσει σε χαμηλή στάθμη απορρυπαντικού, η σχετική ένδειξη αναβοσβήνει αργά και συνεχώς στην οθόνη.

Σημείωση: Εάν οι  θηκες είναι γεμάτες πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή για πρώτη φορά, η ένδειξη AutoDose δεν αναβοσβήνει.

Σημείωση: Μην ξαναγεμίζετε τις θηκες αυτόματης φόρτωσης εκτός εάν οι συσκευές δείχνουν ότι η μία ή και οι δύο θηκες είναι κενές.

2. Ανοίξτε το διανομέα του απορρυπαντικού και σηκώστε το καπάκι του καλύμματος της Αυτόματης Αποστολής.


3. Γυρίστε προσεκτικά μόνο υγρό απορρυπαντικό στη θηκη απορρυπαντικού AutoDose.

  • Συμπληρώστε το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο MAX.
  • Ελέγξτε τη συγκέντρωση στο πίσω μέρος του απορρυπαντικού.

  • Εάν το απορρυπαντικό σας έχει παρόμοια συγκέντρωση, το μηχάνημά σας είναι ήδη ρυθμισμένο και έτοιμο για χρήση.


4. Γυρίστε απαλά μόνο μαλακτικό υγρού στη θηκη για το μαλακτικο υφασμάτων AutoDose.

  • Συμπληρώστε το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο MAX.
  • δεν χρειάζεται να ελέγξετε τη συγκέντρωση για το μαλακτικό5. Ανασηκώστε το καπάκι του καλύμματος της Αυτόματης Αποστολής και κλείστε προσεκτικά το δοχείο απορρυπαντικού, μέχρι να ενεργοποιηθεί η σύνδεση.


6. Η Αυτόματη Δόση μπορεί να απενεργοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Μόλις εισέλθετε στη λειτουργία διαμόρφωσης AutoDose πατώντας Temp . και τα κουμπιά Spin :

  • Αγγίξτε το κουμπί ή κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF: η Αυτόματη Δόση εξαιρείται εντελώς για το σχετικό δοχείο ή και για τα δύο.
  • Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος.


Εκπαιδευτικό βίντεο


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.