Ο σωλήνας παροχής νερού του πλυντηρίου ρούχων έχει διαρροή

Τελευταία ενημέρωση 6/12/2019 7:54 πμ

Πρόβλημα:

  • Ο σωλήνας παροχής νερού του πλυντηρίου ρούχων έχει διαρροή 

Ισχύει για:

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχιζόμενο και ελεύθερο) 
  • Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης

Επίλυση:

1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:  

  • Ελέγξτε τον προσαρμογέα του σωλήνα παροχής στον τοίχο ή στη βρύση.
  • Ελέγξτε αν η σύνδεση του σωλήνα είναι βιδωμένη και σφιγμένη σωστά.
  • Ελέγξτε αν η διαρροή προέρχεται από τη βρύση. 
  • Ελέγξτε τη σύνδεση παροχής νερού στην είσοδο της συσκευής. Η σύνδεση θα πρέπει να είναι βιδωμένη και καλά σφιγμένη.   


Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε πένσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο εργαλείο για να σφίξετε τη σύνδεση του σωλήνα. Θα πρέπει να την σφίξετε μόνο με το χέρι!  

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.      

Σημαντικό: Αν ο σωλήνας έχει υποστεί ζημιά (διαχωριστεί ή ραγίσει), αποσυνδέστε την παροχή νερού προς τη συσκευή και επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.