Μπορώ να συνδέσω το πλυντήριο ρούχων με παροχή ζεστού νερού

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 2:16 μμ

Ερώτηση

  • Μπορώ να συνδέσω το πλυντήριο ρούχων με παροχή ζεστού νερού; 

Ισχύει για

  • πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχισμένο και ελεύθερο) 
  • πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης 

Επίλυση

1. Δεν συνιστάται η σύνδεση των πλυντηρίων ρούχων σε παροχή ζεστού νερού.

  • Οι μονάδες εμπρόσθιας και άνω φόρτωσης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εγκατάσταση σε παροχή κρύου νερού.  
  • Από τεχνική άποψη, οι βαλβίδες παροχής των πλυντηρίων μας είναι σχεδιασμένες για θερμοκρασίες νερού έως 65°C, αλλά τα προγράμματα πλύσης δεν χρησιμοποιούν πάντα ζεστό νερό και το νερό που χρησιμοποιείται για την πλύση δεν είναι δυνατό να επαναψυχθεί.    


Σημείωση: Η συνεχής παροχή ζεστού νερού μπορεί να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.