Το πλυντήριο πιάτων παράγει θόρυβο κλικ κατά τη διάρκεια του κύκλου

Τελευταία ενημέρωση 6/10/2021 5:27 πμ

Θέμα

  • Το πλυντήριο πιάτων παράγει θόρυβο κλικ  κατά τη διάρκεια του κύκλου
  • Η σαπουνοθήκη δημιουργεί θόρυβο που ακούγεται κατά τη διάρκεια του κύκλου

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Επίλυση

  • Είναι  φυσιολογική συμπεριφορά της σαπουνοθήκης να ακούγεται θόρυβος κλικ  - αυτός ο θόρυβος δημιουργείται γιατί απελευθερώνει το απορρυπαντικό από την σαπουνοθήκη