Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος C2, F2, i20, AL6, εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα ή η οθόνη LED αναβοσβήνει 2 φορές

Τελευταία ενημέρωση 6/6/2023 12:15 μμ

Θέμα

  • Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος C2, F2, i20 ή AL6 
  • Το πλυντήριο πιάτων εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα ή η οθόνη LED αναβοσβήνει 2 φορές 
  • Το πλυντήριο πιάτων δεν αδειάζει το νερό

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων 
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Επίλυση

1. Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγμένο  

2. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα εξόδου δεν είναι φραγμένο  

3. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εσωτερικού φίλτρου δεν είναι φραγμένο

 

4. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά ο σωλήνας αδειάσματος νερού:  

  • Το μήκος του σωλήνα αδειάσματος νερού δεν υπερβαίνει τα 400 εκατοστά. 
  • Το άκρο παροχής για το άδειασμα του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 40 και 85 εκατοστών. 
  • Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν είναι φθαρμένος, τσακισμένος ή μπλεγμένος  

dish.png

5. Ελέγξτε αν η τάπα έχει αφαιρεθεί από την αποχέτευση του νεροχύτη. (Αν το πλυντήριο έχει εγκατασταθεί ή μετακινηθεί πρόσφατα)  

Η τάπα πρέπει να αφαιρεθεί από την παγίδα σιφονιού.

Ανοίξτε την παροχή όπου ο σωλήνας αδειάσματος είναι συνδεδεμένος στην παγίδα σιφονιού, αφαιρέστε την τάπα και συνδέστε ξανά την παροχή της παγίδας σιφονιού.  

6. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Αιτία

  • Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.