Το πλυντήριο πιάτων εκπέμπει 3 ηχητικά σήματα ή η οθόνη LED αναβοσβήνει 3 φορές

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 1:03 μμ

Πρόβλημα

  • Το πλυντήριο πιάτων εκπέμπει 3 ηχητικά σήματα ή η οθόνη LED αναβοσβήνει 3 φορές

Ισχύει για

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις 

Εάν το πλυντήριο πιάτων εκπέμψει εκπέμπει 3 ηχητικά σήματα ή η οθόνη LED αναβοσβήσει 3 φορές, υπάρχει διαρροή και συγκέντρωση νερού στο κάτω μέρος της συσκευής.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Προειδοποίηση: Διακόψτε την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε την πλημμύρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης. 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.