Το πλυντήριο πιάτων δεν ξεκινά τον κύκλο πλύσης

Τελευταία ενημέρωση 16/7/2024 12:08 μμ

Θέμα

 • Tο πλυντήριο πιάτων δεν ξεκινά τον κύκλο πλύσης

Σε σχέση με

 • εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 
 • ελεύθερο πλυντήριο πιάτων

Επίλυση

1. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι εντελώς κλειστή  

 • Ανοίξτε και κλείστε πάλι την πόρτα.
 • Αν ακουστεί ένα κλικ, αυτό σημαίνει ότι η πόρτα έκλεισε κανονικά.

 

2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καθυστέρησης έναρξης είναι απενεργοποιημένη  

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.   

3. Ελέγξτε ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη ο προηγούμενος κύκλος  

 • Αν ένας κύκλος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πρέπει να ακυρωθεί προτού προγραμματίσετε τον επόμενο κύκλο.
 • Για να ακυρώσετε τον κύκλο, διαβάστε την ενότητα σχετικά με την ακύρωση κύκλων στο εγχειρίδιο χρήστη του πλυντηρίου πιάτων.
 • Σε κάποια μοντέλα, η οθόνη θα σας υποδείξει τον τρόπο επαναφοράς ενός κύκλου.

δείγμα κεφαλαίου από το εγχειρίδιο οδηγιών

Πώς να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης ενώ είναι ενεργή η αντίστροφη μέτρηση

Πιέστε παρατεταμένα το για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή προγράμματος

Πώς να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα ενώ εκτελείται

Πιέστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή προγράμματος

4. Ελέγξτε αν έχουν οριστεί οι επιλογές «Πολύ αθόρυβο» ή «Νυχτερινός κύκλος»:  

 • Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν μεγάλες παύσεις στον κύκλο πλύσης που διαρκούν μέχρι και 20 λεπτά.
 • Ο κύκλος μπορεί να εξακολουθεί να εκτελείται.  


5. Ελέγξτε αν υπάρχουν λυχνίες LED προειδοποίησης, ηχητικά προειδοποιητικά σήματα ή μηνύματα σφάλματος:  

 • Το μήνυμα σφάλματος μπορεί να είναι μια λυχνία LED που αναβοσβήνει, μια σειρά από ηχητικά σήματα ή ένας κωδικός που εμφανίζεται στην οθόνη.
 • Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.  


6. Ελέγξτε για πιθανά προβλήματα με την τροφοδοσία ρεύματος:  

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη.
 • Συνδέστε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα για να διαπιστώσετε αν υπάρχει ρεύμα.
 • Αν η πρίζα δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για να λύσει το πρόβλημα. 


7. Ελέγξτε αν υπάρχουν καμένες ή πεσμένες ασφάλειες.  

 • Επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη / τη διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής ή αντικαταστήστε την ασφάλεια  
 • Μπορείτε να επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη πιέζοντας τον διακόπτη στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» 


8. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.