Το πλυντήριο πιάτων δεν θερμαίνει το νερό

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 1:17 μμ

Πρόβλημα

  • Το πλυντήριο πιάτων δεν θερμαίνει το νερό.

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
  • ελεύθερο πλυντήριο πιάτων

Επίλυση

1. Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις

  • Αποσυνδέστε από την πρίζα το πλυντήριο πιάτων, περιμένετε για 1 λεπτό και επανασυνδέστε το.
  • Μπορείτε επίσης να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις ασφάλειες στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
  • Αν τραβήξατε έξω τη συσκευή και την σπρώξατε ξανά στη θέση της, πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν έχουν τσακίσει ή συμπιεστεί οι σωληνώσεις και ότι η βρύση είναι πλήρως ανοιγμένη.
  • Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, επιλέξτε έναν κατάλληλο κύκλο και ξεκινήστε το.
  • Αν ο κύκλος ξεκινά και λειτουργεί κανονικά, τότε το πρόβλημα έχει επιλυθεί.


2. Ξεκινήστε έναν εντατικό κύκλο και ελέγξτε αν η συσκευή είναι ζεστή στο εσωτερικό της αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος. 

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.