Το πλυντήριο πιάτων αφήνει λευκά υπολείμματα στα πιάτα και μαχαιροπίρουνα

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 2:04 μμ

Πρόβλημα:

  • Το πλυντήριο πιάτων αφήνει λευκά υπολείμματα στα πιάτα και μαχαιροπίρουνα. Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης 

Ισχύει για: 

  • εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
  • ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 

Επίλυση: 

1. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει λάστιχο και είναι σωστά τοποθετημένο στη θήκη αλατιού. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη αλατιού είναι γεμάτη με αλάτι.  

3. Ελέγξτε ότι η μονάδα αποσκλήρυνσης έχει ρυθμιστεί σωστά σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού σας.  

  • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε σωστά τη σκληρότητα νερού.


4. Αν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί να πρέπει να προσθέσετε αλάτι και λαμπρυντικό με τις ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων / «3 σε 1» για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων πλύσης των πιάτων.  

5. Αν υπάρχει μια λευκή επίστρωση αλάτων στο εσωτερικό της συσκευής, αυτή μπορεί να αφαιρεθεί με τη χρήση απορρυπαντικού / προϊόντος αφαίρεσης αλάτων για πλυντήρια πιάτων. 

6. Η λευκή επίστρωση στα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα μπορεί να αφαιρεθεί με τη χρήση ξυδιού ή ενός προϊόντος αφαίρεσης αλάτων.  

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στο προϊόν αφαίρεσης αλάτων καθώς υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης αν δεν χρησιμοποιήσετε προστατευτικά γάντια.  

Αιτία:

  • Η αιτία του προβλήματος μπορεί να είναι ένας συνδυασμός αλατιού ή επικάθισης αλάτων. Αν μπορείτε να σκουπίσετε τη λευκή επίστρωση με το δάχτυλο, πιθανότατα είναι υπολείμματα αλατιού. Αν δεν μπορείτε να σκουπίσετε την επίστρωση, αλλά μπορείτε να την αφαιρέσετε με μια μικρή ποσότητα ξυδιού, πιθανότατα είναι επικαθίσεις αλάτων.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.