Το μήνυμα σφάλματος i30 εμφανίζεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 20/10/2022 1:24 μμ

Πρόβλημα:

  • Εμφανίζεται μήνυμα βλαβης i30
  • Το πλυντήριο αποχετεύει συνέχεια

Ισχύει για:

  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
  • Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

Επίλυση:

1. Επικοινωνηστε με επίσημο εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργάτη

Η βλάβη i30 υποδεικνύει διαρροή και/ ή συλλογή νερού στη βάση της συσκευής.

Προτείνουμε επίσκεψη επίσημου τεχνικού συνεργάτη.

Προσοχή: Απενεργοποιήστε την συσκευή για να αποφευχθεί η διαρροή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.