Το άνω πάγκου πλυντήριο πιάτων εμφανίζει μήνυμα σφάλματος E1, δεν γεμίζει με νερό

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 11:59 πμ

Θέμα:

  • Το άνω πλυντήριο πιάτων εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E1
  • Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό
  • Το άνω πάγκου πλυντήριο πιάτων εκπέμπει ακουστικό σήμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα

Εφαρμόζεται σε:

  • Εντοιχιζομενο συμπαγές πλυντήριο πιάτων
  • Ελεύθερο ανω παγκου πλυντήριο πιάτων

Ανάλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.

2. Βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού δεν είναι φραγμένη.

3. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού δεν είναι πολύ χαμηλή.

Η συνιστώμενη πίεση νερού είναι μεταξύ 0.04-1.0MPa.

Για αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή νερού.

Αιτία:

  • Η βρύση δεν είναι ανοικτή ή η είσοδος νερού είναι περιορισμένη ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.