Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 1:10 μμ

Πρόβλημα

  • Ο εσωτερικός φωτισμός στο πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί 

Ισχύει για

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων 
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων 

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Για την αντικατάσταση της λυχνίας, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Η αντικατάσταση μιας εσωτερικής λάμπας μπορεί να προκαλέσει διαρροή στη συσκευή αν η αντικατάσταση δεν γίνει σωστά.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.