Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν κλείνει σωστά ή είναι στραβή

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 2:02 μμ

Πρόβλημα

  • Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν κλείνει σωστά ή είναι στραβή. 
  • Η κακή ευθυγράμμιση των ασφαλειών ή/και των μεντεσέδων μπορεί να κάνει την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων να μην κλείνει κανονικά ή να είναι στραβή. 

Ισχύει για

  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό που εγκατέστησε τη συσκευή για να διασφαλίσετε ότι η ασφάλεια και η πόρτα έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης  

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν σας βοήθησε να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.