Η λειτουργία Μισό φορτίο του πλυντηρίου πιάτων δεν λειτουργεί

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 2:01 μμ

Πρόβλημα:

  • Η λειτουργία Μισό φορτίο του πλυντηρίου πιάτων δεν
  • λειτουργεί Η λειτουργία Μισό φορτίο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

Ισχύει για:

  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 
  • Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 

Επίλυση:

1. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τα προγράμματα και τις πρόσθετες επιλογές.  

  • Το κουμπί Μισό φορτίο δεν είναι πρόγραμμα κύκλου πλύσης, αλλά μια επιλογή που μπορεί να επιλεγεί μαζί με ένα πρόγραμμα.  
  • Το Μισό φορτίο δεν είναι διαθέσιμο για όλα τα προγράμματα.
  • Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν την πρόπλυση και τον κύκλο 30 λεπτών.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.