Ο φούρνος με περιστρεφόμενο διακόπτη δεν αρχίζει να λειτουργεί

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 11:03 πμ

Πρόβλημα: 

  • Ο φούρνος δεν αρχίζει να λειτουργεί παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η ενέργεια που υποδεικνύεται στην οθόνη, π.χ. αναπλήρωση νερού. 
  • Ο φούρνος δεν ζεσταίνεται. 

Ισχύει για:

  • φούρνοι με οθόνη και με τον ακόλουθο περιστρεφόμενο διακόπτη 

PSAAPL17BIE00001.jpg

Επίλυση:

1. Όλες οι εντολές που εμφανίζονται στην οθόνη, π.χ. αναπλήρωση νερού, πρέπει να επιβεβαιωθούν με πάτημα το περιστρεφόμενου διακόπτη.  

  • Κρατήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την οθόνη ρυθμίσεων. 
  • Κρατήστε και στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για να πλοηγηθείτε στο μενού. 
  • Κρατήστε και πιέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση ή να μεταβείτε στο επιλεγμένο υπομενού. 
  • Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, βρείτε την επιλογή «Πίσω» στη λίστα του μενού ή επιβεβαιώστε μια επιλεγμένη ρύθμιση.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.