Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος (F και αριθμός)

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 11:21 πμ

Πρόβλημα:

  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό βλάβης (F και αριθμός)  
  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό F908  
  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό F105

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενο φούρνο  

Επίλυση:  

1. Απενεργοποιήστε το φούρνο από τον γενικό διακόπτη του σπιτιού ή από το διακόπτη ασφαλείας στον πίνακα ασφαλειών και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν σας βοήθησε να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.