Ο ανεμιστήρας ψύξης του φούρνου λειτουργεί συνεχώς

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 10:52 πμ

Πρόβλημα

  • Ο ανεμιστήρας ψύξης του φούρνου λειτουργεί συνεχώς. Όταν λειτουργεί η συσκευή, ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται αυτόματα, ώστε να διατηρούνται ψυχρές οι επιφάνειες της συσκευής. Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να κρυώσει η συσκευή.

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενο φούρνο
  • ελεύθερη κουζίνα

Επίλυση

1. Αν ο φούρνος έχει κρυώσει και ο ανεμιστήρας ψύξης εξακολουθεί να λειτουργεί, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν σας βοήθησε να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.