Η λειτουργία μικροκυμάτων / ο φούρνος μικρού μεγέθους δεν λειτουργεί

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 10:22 πμ

Πρόβλημα

  • Η λειτουργία μικροκυμάτων στον φούρνο μικροκυμάτων / φούρνο μικρού μεγέθους δεν λειτουργεί

Ισχύει για

  • Φούρνοι μικροκυμάτων
  • Φούρνοι μικρού μεγέθους με λειτουργία μικροκυμάτων

Επίλυση

1. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι εντελώς κλειστή.

2. Κάντε επαναφορά του φούρνου απενεργοποιώντας την παροχή ρεύματος. 

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά.

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.