Η εστία εμφανίζει το μήνυμα "—"

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 10:05 πμ

Πρόβλημα:

 • Η εστία εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος ""—"" 
 • Η εστία εμφανίζει μια γραμμή 
 • Εκπέμπεται ηχητικό σήμα και η εστία απενεργοποιείται μόνη της  

Ισχύει για:

 • εντοιχιζόμενη ηλεκτρική εστία 
 • ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρική εστία 
 • εντοιχιζόμενη επαγωγική εστία 
 • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγική εστία  

Επίλυση:

1. Το μήνυμα ""—"" υποδεικνύει ότι έχει εκκινηθεί η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.  

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης σβήνει αυτόματα την εστία, εάν:  

 • Έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες μαγειρέματος 
 • Δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την ενεργοποίηση της εστίας 
 • Χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα (ένα σκεύος, ένα πανί, κ.λπ.). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η εστία απενεργοποιείται Αφαιρέστε το αντικείμενο ή καθαρίστε το χειριστήριο. 
 • η εστία έχει υπερθερμανθεί (π.χ. όταν εξατμιστεί όλο το νερό που βράζει σε ένα κατσαρολάκι). Περιμένετε να κρυώσει η ζώνη μαγειρέματος προτού χρησιμοποιήσετε ξανά την εστία. 
 • Δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος ή δεν αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέματος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάβει η ένδειξη «—» και η εστία απενεργοποιείται. 


2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις 

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν λύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος: HC   

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε. 

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.