Το μήνυμα σφάλματος L εμφανίζεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 19/12/2022 12:27 μμ

Πρόβλημα

  • Οι εστίες / η κουζίνα εμφανίζουν το μήνυμα L. Αυτό υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρικές εστίες
  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες

Επίλυση

1.  Απενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας

Ανατρέξτε στην πλήρη περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήστη, καθώς οι μέθοδοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. 

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.