Προβλήματα στην εγκατάσταση της ηλεκτρικής εστίας

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:14 πμ

Πρόβλημα

  • Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής ή δεν λειτουργεί. 
  • Ανάβουν μόνο δύο ζώνες μαγειρέματος. 
  • Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E6 ή E641. 
  • Οι ζώνες μαγειρέματος στα αριστερά ανάβουν ταχύτερα και πιο έντονα από αυτές στα δεξιά.
  • Η εστία καίει την ασφάλεια

Ισχύει για

  • Εντοιχισμένη ηλεκτρική εστία
  • Ελεύθερος φούρνος με ηλεκτρική εστία

Επίλυση

Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, τα προαναφερθέντα προβλήματα συνήθως υποδεικνύουν εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής.    

Σημείωση: Μια νέα εγκατάσταση σημαίνει κάτι από τα παρακάτω:  

  • Μια εντελώς νέα ηλεκτρική συσκευή συνδέθηκε για πρώτη φορά στο ρεύμα.
  • Η ηλεκτρική συσκευή συνδέθηκε σε άλλη πρίζα.


1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα.

Ελέγξτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα συνδέοντας άλλη ηλεκτρική συσκευή και διαπιστώνοντας αν λειτουργεί όπως πρέπει.

Εάν η πρίζα δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για την επίλυση του προβλήματος

2. Ελέγξτε ότι η ασφάλεια λειτουργεί κανονικά.

Ελέγξτε ότι η ασφάλεια είναι η αιτία της δυσλειτουργίας. Εάν η ασφάλεια πέφτει επανειλημμένως, επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο

3. Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που πραγματοποίησε την εγκατάσταση της ηλεκτρικής συσκευής.

4. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.