Οι εστίες εμφανίζουν τον κωδικό σφάλματος E5

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:53 πμ

Πρόβλημα:

  • Οι εστίες εμφανίζουν τον κωδικό σφάλματος E5 

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες 
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες 

Επίλυση:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Συνδέστε την ξανά και ενεργοποιήστε την πάλι.  

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.      

Αιτία:

  • Ο κωδικός σφάλματος E5 υποδεικνύει πρόβλημα με τη φάση ή την τάση.


Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.