Μόνο μία πλευρά της εστίας λειτουργεί

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 12:07 μμ

Θέμα:

  • Μόνο μία πλευρά της εστίας λειτουργεί.
  • Οι μισές εστίες / ζώνες δεν λειτουργούν

Εφαρμόζεται σε:

  • εντοιχιζομενη εστία επαγωγής
  • ανεξάρτητη κουζίνα με εστία επαγωγής
  • εντοιχιζομενη ηλεκτρική εστία
  • ανεξάρτητη κουζίνα με ηλεκτρική εστία

Ανάλυση:

1. Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή εγκατάσταση καλώντας έναν εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

2. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν μηχανικό σέρβις.

Αιτία:

  • Εσφαλμένη εγκατάσταση - η εστία είναι συνδεδεμένη μόνο σε μία φάση
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.