Η εστία καίει την ασφάλεια

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:21 πμ

Πρόβλημα:

  • Η εστία / ο φούρνος καίνε συνεχώς την ασφάλεια 

Ισχύει για:

  • Εντοιχισμένη ηλεκτρική εστία 
  • Ελεύθερος φούρνος με ηλεκτρική εστία 
  • Εντοιχισμένη επαγωγική εστία μαγειρέματος 
  • Ελεύθερος φούρνος με επαγωγική εστία 
  • Εντοιχισμένη εστία αερίου 
  • Ελεύθερος φούρνος με εστία αερίου 

Επίλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια επαρκεί για το φορτίο ισχύος  

Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας αν έχετε το σωστό μέγεθος ασφάλειας και αν η εστία συνδέεται σε ξεχωριστή ασφάλεια.  

2. Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή  

Καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης για να εξασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση.  

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.