Η εστία αερίου εμφανίζει το μήνυμα F

Τελευταία ενημέρωση 12/8/2021 9:01 πμ

Θέμα:

  • Η εστία αερίου εμφανίζει το μήνυμα F
  • Το F ανάβει
  • Δεν είναι δυνατή η ανάφλεξη ενός ή περισσοτέρων καυστήρων

Εφαρμόζεται σε:

  • Ηλεκτρονικές εστίες αερίου

Ανάλυση:

1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την εστία.

  • Αφού αναβοσβήνει η ένδειξη "F", πατήστε "||" και μετά  εντός 3 δευτερολέπτων.
  • Όταν δείτε "0", η βλάβη επαναφέρεται

2. Βεβαιωθείτε ότι η κορώνα και το πώμα φλόγας έχουν τοποθετηθεί σωστά και καθαρίστε το μεταλλικό τμήμα της διάταξης ασφαλείας φλόγας.

3. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν μηχανικό σέρβις.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.