Αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες SenseBoil στην επαγωγική εστία

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 10:18 πμ

Πρόβλημα:

  • Αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες SenseBoil® 
  • Η λειτουργία SenseBoil® δεν λειτουργεί 
  • Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας SenseBoil® 
  • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία SenseBoil®;  

Ισχύει για:

  • επαγωγικές εστίες με λειτουργία SenseBoil®  

Επίλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της εστίας είναι στεγνή  

2. Ολοκληρώστε τις προηγούμενες διαδικασίες μαγειρέματος ή επιλέξτε μια ελεύθερη ζώνη μαγειρέματος χωρίς υπολειπόμενη θερμότητα.  

Αν χρησιμοποιούνται ήδη όλες οι ζώνες μαγειρέματος και υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα σε όλες, η εστία εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, οι ενδείξεις SenseBoil® αναβοσβήνουν και η λειτουργία δεν ενεργοποιείται  

3. Επιλέξτε μια ζώνη μαγειρέματος εντός 5 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας SenseBoil®  

4. Αν η παραπάνω συμβουλή δεν επιλύσει το πρόβλημα, ελέγξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις περιορισμού ισχύος της εστίας  

Ανατρέξτε στην πλήρη περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη ισχύς είναι κατάλληλη για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Συνιστάται βοήθεια από τεχνικό.
 

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.