Ο φωτισμός του απορροφητήρα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί

Τελευταία ενημέρωση 12/8/2021 8:39 πμ

Θέμα:

  • Ο φωτισμός του απορροφητήρα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί
  • Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν

Εφαρμόζεται σε:

  • Απορροφητήρες (με κουμπιά αφής)

Ανάλυση:

1. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, προχωρήστε ως εξής:

  • Επανατοποθετήστε την καλύπτρα αφαιρώντας το φις από την πρίζα για περίπου 2-3 λεπτά ή απενεργοποιώντας την πηγή τροφοδοσίας.
  • Αφού συνδεθεί ξανά η τροφοδοσία, η συσκευή θα λειτουργήσει σωστά.
  • Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί φωτισμού μόνο μία φορά. Μόνο εάν το κουμπί δεν ανταποκρίνεται, δοκιμάστε μια δεύτερη φορά.

Αιτία

  • Εάν το κουμπί αφής για τον φωτισμό πιέζεται αρκετές φορές και γρήγορα για να σβήσει το φως, μερικές φορές τα ηλεκτρονικά δεν αντιδρούν. Ο φωτισμός παραμένει αναμμένος.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.