Ο απορροφητήρας σταματά κατά τη χρήση

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 12:26 μμ

Πιθανές αιτίες:

  •  Ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης ασφαλείας.

Για να συνεχίσετε, απενεργοποιήστε την κουζίνα και τον απορροφητήρα, περιμένετε 5 λεπτά και ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή. Αυτό θα δώσει στον απορροφητήρα αρκετό χρόνο ώστε να κρυώσει και να γίνει επαναφορά της συσκευής.

  • Μεγάλος αριθμός σκευών που βράζουν.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να απορροφά οσμές, όχι μεγάλες ποσότητες ατμού.

Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι καθαρά. Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τα.

Βεβαιωθείτε ότι η αναρρόφηση από τον απορροφητήρα είναι επαρκής. Ελέγξτε αν ο αέρας εξέρχεται από την έξοδο αέρα στον εξωτερικό τοίχο. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ελέγξτε αν τα φίλτρα άνθρακα είναι σωστά τοποθετημένα.

  • Ο αγωγός προς τον καθαρό αέρα μπορεί να είναι φραγμένος ή να έχει λάθος μέγεθος.

Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.