Ο απορροφητήρας σταματά κατά τη χρήση

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 12:26 μμ

Πιθανές αιτίες:

  •  Ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης ασφαλείας.

Για να συνεχίσετε, απενεργοποιήστε την κουζίνα και τον απορροφητήρα, περιμένετε 5 λεπτά και ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή. Αυτό θα δώσει στον απορροφητήρα αρκετό χρόνο ώστε να κρυώσει και να γίνει επαναφορά της συσκευής.

  • Μεγάλος αριθμός σκευών που βράζουν.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να απορροφά οσμές, όχι μεγάλες ποσότητες ατμού.

Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι καθαρά. Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τα.

Βεβαιωθείτε ότι η αναρρόφηση από τον απορροφητήρα είναι επαρκής. Ελέγξτε αν ο αέρας εξέρχεται από την έξοδο αέρα στον εξωτερικό τοίχο. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ελέγξτε αν τα φίλτρα άνθρακα είναι σωστά τοποθετημένα.

  • Ο αγωγός προς τον καθαρό αέρα μπορεί να είναι φραγμένος ή να έχει λάθος μέγεθος.

Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Zannussi.