Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τον μεντεσέ της πόρτας (συγκολλημένος)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τον μεντεσέ της πόρτας (συγκολλημένος)

Για να αντικαταστήσετε το πίσω μέρος της πόρτας, χαλαρώστε τις βίδες που συγκρατούν την πόρτα στο ντουλάπι.

Παρατήρηση:

Αυτή η πόρτα είναι συγκολλημένη έκδοση και ο μεντεσέ δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Επομένως, για να αντικαταστήσετε τον μεντεσέ, αντικαταστήστε την πλήρη πόρτα συμπεριλαμβανομένου του μεντεσέ.